Kind van het Ereveld

Biografie

Remco Reiding (Amersfoort, 1976) werkte van 2004 tot en met 2012 als correspondent in Moskou. Hij werd genomineerd voor het Gouden Pennetje, onderscheiden door het Russische ministerie van defensie en hij ontving de Rus Prix voor de bevordering van de betrekkingen tussen Nederland en Rusland op humanitair gebied.

Kind van het Ereveld
Als student journalistiek is Remco net terug van zijn eerste reis naar Rusland, als zijn leven een enorme wending neemt. Terug in Amersfoort hoort hij voor het eerst van het Russisch Ereveld, een haast vergeten begraafplaats voor Sovjetsoldaten nabij zijn geboortestad.
Remco is 22 jaar, als hij langs lange rijen oorlogsgraven loopt. Honderden grafstenen lichten op, als de zon ze door de pijnbomen beschijnt. Zijn oog valt op het mysterieuze letterschrift. Nooit eerder is hij hier geweest, maar nu al heeft deze merkwaardige begraafplaats een vreemde aantrekkingskracht op hem.
 
Wie zijn deze soldaten? Hoe zijn ze hier beland? En hoe komt het dat Remco, geboren en woonachtig in Amersfoort, nog nooit van dit Russisch Ereveld had gehoord?
 
Deze vragen vormen het begin van een langdurige zoektocht. In de jaren die volgen, slaat hij het stof van verloren gewaande archieven af. Remco vindt het bovenal moeilijk te verkroppen dat de families van deze Sovjetsoldaten nooit zijn geïnformeerd over het lot van hun vermiste. Als beginnend journalist is het een enorme uitdaging dit ereveld uit de vergetelheid te halen en de soldaten een gezicht te geven.
 
De zoektocht leidt naar uithoeken van een vreemd, ingestort wereldrijk: de voormalige Sovjetunie. Daar wonen de achterblijvers: de echtgenotes, broers en zussen én de kinderen van de soldaten, die opgroeiden zonder vader. Tientallen jaren verkeren zij in onzekerheid over het lot van hun geliefde familielid, totdat een boomlange jongen uit het verre, onbekende Nederland hen kom vertellen waar hij begraven ligt.
 
Remco slaagt er 55 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog als eerste in nabestaanden op te sporen van de bij Amersfoort begraven soldaten. Jaren nadat hij voor het eerst langs de gele stenen op het Russisch Ereveld liep, staan familieleden van de soldaten huilend met bloemen in de hand aan het graf van hun vader.
 
Inmiddels heeft Remco, met hulp van zijn vrouw Irina, in de hele voormalige Sovjetunie meer dan 180 families verwittigd.
 
In 2009 besloot Remco een boek te schrijven over het Russisch Ereveld en zijn zoektocht naar nazaten van Sovjetsoldaten. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie verleende hem hiervoor de status van geassocieerd onderzoeker.
 
In januari 2010 richtte hij de Stichting Russisch Ereveld op om de nagedachtenis aan de in Leusden begraven Sovjetsoldaten levend te houden.